Analyse

Analyse

Et sted er ikke bare en samling av fysiske elementer og betingelser. Det er ikke bare objektet, men kompleksiteten som er råmaterialet. Vi analyserer stedet; hva er unikt, hva er stedets opprinnelige karakter? Samt brukerne; hvem er de, hvilke aktiviteter skal de foreta seg her, hvordan skal de leve sine liv her? Dette danner grunnlag for å kunne skape arkitektur som erkjenner sin opprinnelige karakter og et design som gjenspeiler en symbiose mellom sted og konsept. 

Dialogbasert planlegging

Dialogbasert planlegging

RRA har utviklet en dialogbasert prosess for prosjektutvikling hvor klienter, brukergrupper og konsulenter er viktige ressurser. Vi legger stor vekt på å ha en tett dialog for å sikre gode og funksjonelle løsninger med høy brukervennlighet. Dette er viktig for å skape gode løsninger, men også for å opprettholde budsjett og tidsfrister.

Løsning og design

Løsning og design

Hvert prosjekt er unikt og i RRA er vi opptatt av å skape løsninger som er av gjennomgående kvalitet slik at oppdragsgiver oppnår den optimale helhetsløsningen. 

Vår faglige kompetanse, konseptuelle styrke og innovative metoder skaper nye muligheter. Vår forretningsforståelse og erfaring skaper løsninger som møter oppdragsgivers behov og ønsker. 

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon

Både når vi i RRA skal fremme våre forslag, så vel som i all øvrig kommunikasjon, er det avgjørende at alle parter er involvert, at språket som benyttes er forståelig for alle og ikke minst må alle parametere, mål og løsninger av design være tydelig kommunisert. 

Realisering av prosjektet

Realisering av prosjektet

I RRA har vi respekt for kompleksiteten i både prosjekterings- og konstruksjonsprosessen. Som arkitekter må vi være bevisst på helheten i alle ledd. Prosjektutviklingen må være en nøyaktig prosess der alle aspekter og detaljer får den samme og nødvendige oppmerksomhet. Slik skaper vi kompromissløs kvalitet og tydelig identitet. 

Tett oppfølging av prosjektledelsen underveis, har også resultert i at store prosjekter blir gjennomført til avtalte rammer vedrørende budsjett og tidsfrister.