Hva gjør vi?

RRA er et tverrfaglig arkitektfirma med bred faglig og erfaringsmessig kompetanse. Vi er ett av få arkitektkontor i Norge i dag som har så mange ulike og varierte byggeoppgaver.  Kontorets prosjekter er geografisk spredt innen ulike kontekstuelle sammenhenger, alt fra tette urbane situasjoner til dramatiske og ukultiverte landskap. Vi har et meget stort spenn i vår oppdragsportefølje i forhold til skala og kontekst, budsjettramme og funksjonsbehov. 

Hovedvekten av våre prosjekter har vi fått gjennom konkurranser, både åpne og begrensede, og dette er fremdeles vår hovedakkvisisjon.

Hvem er vi?

Reiulf Ramstad Arkitekter er et av Norges ledende arkitektfirmaer.
•    Etablert i 1995
•    Ca. 20 ansatte
•    Hovedkontor i Oslo
•    Egen avdeling i Innsbruck

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG OG DITT PROSJEKT?

Hos oss finner du en samarbeidspartner som kombinerer fagkunnskap med forretningsforståelse og handlekraft. Dette resulterer i bygninger av høy kvalitet, levert i henhold til dine behov, ønsker og avtalte rammer.

HVORFOR OSS?

Vi er din arkitektoniske rådgiver og samtalepartner i planleggingsprosessen for ditt prosjekt. Vår faglige rådgivning leverer utover det du forventer.  Dette fordi vi har et kontinuerlig fokus på å dele kunnskap og skape verdier.

Vi vil hjelpe deg til å se nye muligheter som møter dine behov og ønsker for prosjektet.

Vi har en høy innovativ arkitektonisk kompetanse kombinert med høy fagkunnskap og meget god gjennomføringsevne. Dette har gjort oss til en foretrukket samarbeidspartner i viktige og krevende prosjekter.

Vi tilbyr deg som oppdragsgiver:

  • God kvalitet 
  • Effektive og langsiktige løsninger
  • Løsning og gjennomføring i henhold til dine behov, ønsker og rammer
 
 

METODIKK